Praktický dětský lékař Lovosice - MUDr. Jiří Kožíšek

Naše ordinace


Laděné prostředí v domácím stylu

Domácky laděná atmosféra dítě připraví na další vyšetření bez pláče a dalších projevů negativních emocí. Brečící rudé dítě, kterému stoupne tělesná teplota a nemoc má tak větší šanci s malým tělíčkem zacloumat, minimalizujeme. Uklidněné dítě vnímá svou nemoc úplně jinak, než to vystresované. U dětí je v dětském věku důležité umět různými prostředky odpoutat pozornost od jeho nemoci a příznaků, dětský doktor Lovosice zná ty nejlepší postupy, jak vystresované dítě uklidnit.

V čekárně je dostatek podnětů, které vedou k tomu, že dítě je klidné a dále spolupracuje. Ať je to již výmalba, která tu je v relaxačních barvách nebo ohrádka s hračkami, je to pro děti plus. Zvláště poté jestli chodí dítě do školky nebo mateřského centra. Atmosféru u nás bude vnímat podobně, protože je zde přátelské prostředí, které si spojí s tím, co už zná. Děti jsou bytosti nedůvěřivé a v určitém věku se od vás oklamat nenechají. Je důležité tedy s dětmi komunikovat na rovinu, aby vás poté neoznačilo za lhářku, která mu řekla něco jiného, než pravdu.

Zkušenosti s praxe jsou s tímto faktem spojeny. Dítě potřebuje důvěřovat svým rodičům a zároveň svému lékaři. Lékař potřebuje to samé z jeho strany. Pokud vyžaduje u dítěte určité postupy, je důležité je dodržet. Tak jako umí pochválit, musí občas i pokárat. Dítě potřebuje vědět, co je správně a co je špatně. Lékař je dítěti do jisté míry i jeho učitelem, stejně jako jeho matka a otec podílející se na výchově. K dítěti přistupuje nedirektivním způsobem, podá mu ruku na úrovni jeho výšky, hledí mu do očí, atd. Je to detail, ale lékař, který si něco zapisuje a neudržuje s dítětem a matkou oční kontakt, pro ně dobrým lékařem zřejmě nikdy nebude. Dětský lékař Lovosice zajistí profesionální přístup ke každému pacientovi.

Naše péče je komplexní a ucelenou jednotkou v oblasti primární, sekundární, ale i terciální péče. Rozvíjíme v dítěti jeho potenciál naučit se znát samo sebe, jak se chovám, když jsem zdravý, když jsem nemocný, atp. Lékař je dítěti zároveň jeho psychologem a rádcem. Pokud vidí hyperaktivní dítě, může matce navrhnout péči specialisty. Případů je stále více, kdy děti trpí nesoustředěností, poruchami pozornosti, ale i dětskými duševními chorobami. Dítě je tak uzavřené, nekomunikuje a to není dobré.

Lékař je osobnost, která plní morální hodnoty, ale zároveň dokáže být i lidská a hájit práva dítěte. Lékařský kodex je tak směrnicí, kterou by se měl držet každý lékař. Pokud chcete poznat naší přátelskou atmosféru na vlastní kůži, neváhejte nás kontaktovat – MUDr. Jiří Kožíšek, Praktický dětský lékař Lovosice, mudr.jirikozisek@seznam.cz.

MenuMUDr. Jiří Kožíšek

praktický dětský lékař v Lovosících
Adresa:
Školní 1
410 02 Lovosice

tel.: 416 53 24 22
mudr.jirikozisek@seznam.cz