Praktický dětský lékař Lovosice - MUDr. Jiří Kožíšek

Praktický dětský lékař v Lovosicích - MUDr. Jiří Kožíšek


Pro své děti chceme jen to nejlepší – MUDr. Jiří Kožíšek, Lovosice

V dětské praxi se setkáváme s mnoha lékaři. Jsou to atestovaní profesionálové, kteří podle toho jednají a chovají se. Ač jsou jejich znalosti na podobné úrovni, je tomu tak, že někdo nám je blíž, jiný vzdálenější. Aby vaše dítě pociťovalo vzájemné souznění mezi ním a lékařem, je důležitá pro vás správná volba, jakožto matky.

Umění komunikace s dětmi
MUDr. Jiří Kožíšek, pediatr Lovosice, je lékař, který s dětmi umí komunikovat, bezbolestně a bez pláče je vyšetřit, také jim výchovně říci, proč je důležité, aby dodrželo klidový režim, atp. Lékař je pro dítě autorita, ale milým a vstřícným jednáním lze říci, že se pro něj stane důvěrnou osobou, které může věřit a říci jí všechno, co ho trápí. Malé děti mohou mít nemocnou i duši. Jsme připraveni jeho stav konzultovat s dalšími odborníky, např. psycholog. Je nutné zohlednit všechny dětské potřeby, které jsou všeobecně známé. Není to jen o uspokojení základních dětských potřeb – nasycení, vylučování, spánek, atp., ale i o potřebách jistoty, bezpečí, lásky, v neposlední řadě rozvíjení vyšších citů – estetická stránka věci. Naše prostředí se tak snažíme upravit přesně podle představ dítěte. To je u nás předností, tím se od jiných zařízení lišíme.

MenuMUDr. Jiří Kožíšek

praktický dětský lékař v Lovosících
Adresa:
Školní 1
410 02 Lovosice

tel.: 416 53 24 22
mudr.jirikozisek@seznam.cz